• concrete diamond core drill bits
 • diamond wire saws
 • diamond gang saw for cutting stone
 • floor & road saw blade
 • Diamond hand polishing pad

ÖNÜMLERimiz

Göwher gurallaryny kesmekden tä pola çenli üpjün ediň

Biziň artykmaçlygymyz

 

LEAFUN - Önümiň innowasiýasy arkaly ulanyjylar üçin gymmatlyk döredýär

On ýyldan gowrak önümiň täzelenmegi we ulanylyşyndan soň, “Quanzhou Leafun Diamond Tools Co., Ltd.” size ýokary derejeli tejribe berdi.Häzirki wagtda “Leafun” beton, daş, daş daşlary, keramika, aýna we beýleki gurluşyk, in engineeringenerçilik we senagat materiallaryny kesmek, ýuwmak we burawlamak üçin ýokary tehnologiýaly innowasiýa kärhanasyna öwrüldi.

2009-njy ýylda esaslandyrylan LEAFUN-yň dört ugurda ökde R&D topary bar: daş kesmek, demir-beton kesmek we burawlamak, gaty we döwük materiallary üwemek we ýuwmak we ýörite materiallary gaýtadan işlemek.Professional material derňewi we gözleg laboratoriýasy, işleýiş merkezi we önümçilik zawody bar (metal, rezin, keramika, brazing, elektroforming prosesi).Has gowy ösüş we gözleg we gurallary ygtybarly ulanmak üçin in engineenerlere önümler, müşderiler we önümçilikler barada has köp maglumat bermek üçin dürli senagat bazalarynda inerener R&D studiýalaryny paýladyk.Häzirki wagtda bu kompaniýanyň 60 işgäri, hünär derejesi bolan 17 gözleg we in engineener, 15 in engineeringener we tehniki işgär, 5 hünärmen satyjy we 20 önümçilik tehnigi bar.

LEAFUN-yň ösüşi müşderilerden we pudagyň goldawyndan aýrylmazdyr.Müşderiler üçin gymmatlyk döretmek, pudagyň ösmegine we innowasiýa goşant goşmak we LEAFUN-y ýokary hilli hyzmatdaşyňyz etmek üçin amaly çäreleri göreris.

 

 • leafun diamond tools

Şonuň üçin näme üçin LEAFUN

 • Supply OEM/ODM Customization Service

  OEM / ODM özleşdirme hyzmatyny üpjün ediň

 • Since 2009

  2009-njy ýyldan bäri

 • 10 Chinese Patents

  10 hytaý patenti

 • Exported To More Than 60 Countries

  60-dan gowrak ýurda eksport edildi