• ýalpyldawuk zolak, ýalpyldawuk çybyk, magnit kebşirleýji
 • Göwher el bilen ýalpyldawuk pad
 • beton göwher ýadro buraw bölekleri
 • göwher sim
 • göwher topary daş kesmek üçin gördi

ÖNÜMLERimiz

Göwher gurallaryny kesmekden tä pola çenli üpjün ediň

Biziň artykmaçlygymyz

 

LEAFUN - Önüm täzelikleri arkaly ulanyjylar üçin gymmatlyk döredýär

On ýyldan gowrak önüm täzeligi we ulanylyşyndan soň, Quanzhou Leafun Diamond Tools Co., Ltd. size ýokary derejeli tejribe berdi.Häzirki wagtda “Leafun” beton, daş, daşlar, keramika, aýna we beýleki gurluşyk, in engineeringenerçilik we senagat materiallaryny kesmek, polatlamak we burawlamak üçin ýokary tehnologiýaly innowasiýa kärhanasyna öwrüldi.

2009-njy ýylda esaslandyrylan LEAFUN-yň dört ugur boýunça hünärmen önümi we gözleg topary bar: daş kesmek, demir-beton kesmek we burawlamak, gaty we döwük materiallary üwemek we ýuwmak we ýörite materiallary gaýtadan işlemek.Professional material derňewi we gözleg laboratoriýasy, gaýtadan işleýän merkez we önümçilik zawody bar (metal, rezin, keramika, brazing, elektroforming prosesi).Has gowy ösüş we gözleg we gurallary ygtybarly ulanmak üçin in engineenerlere önümler, müşderiler we önümçilikler barada has köp maglumat bermek üçin dürli senagat bazalarynda inerener R&D studiýalaryny paýladyk.Häzirki wagtda bu kompaniýanyň 60 işgäri, hünär derejesi bolan 17 gözleg we in engineener, 15 in engineeringener we tehniki işgär, 5 hünärmen satyjy we 20 önümçilik tehnigi bar.

LEAFUN-yň ösüşi müşderiler we pudak goldawy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Müşderiler üçin gymmatlyk döretmek, pudagyň ösmegine we innowasiýa goşant goşmak we LEAFUN-y ýokary hilli hyzmatdaşyňyz etmek üçin amaly çäreleri göreris.

 

 • ýaprak göwher gurallary

Şonuň üçin näme üçin LEAFUN

 • OEM / ODM özleşdirmek hyzmatyny üpjün ediň

  OEM / ODM özleşdirmek hyzmatyny üpjün ediň

 • 2009-njy ýyldan bäri

  2009-njy ýyldan bäri

 • 10 Hytaý patenti

  10 Hytaý patenti

 • 60-dan gowrak ýurda eksport edildi

  60-dan gowrak ýurda eksport edildi